KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AÇIK RIZA BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AÇIK RIZA BEYANI

denizorbay.com WEB SİTESİNE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AÇIK RIZA BEYANI

ALFA Bilgi Teknolojileri Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti (Bundan böyle kısaca “ALFA” olarak anılacaktır.)  “Veri Sorumlusu” sıfatına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve buna bağlı yasal alt düzenlemelere uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde;

denizorbay.com web sitesi tarafından sunulan ürün/mal/hizmet almam nedeniyle ALFA ile paylaştığım:

  • Kimlik Verisi

Ad, soyad, cinsiyet

  • İletişim Verisi

E-posta, telefon, cep telefonu, adres

  • Özlük Verisi

Şirket Adı, aday olunan kategori

  • İşlem Güvenliği Verisi

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri

  • Pazarlama Verisi

Çerez kayıtları

  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

   Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları, toplu fotoğraf ve video çekimi (katalog ya da web sitesinde yayınlanması)

  • Özel Nitelikli Kişisel Verisi

   Islak imza

  • Kendi İsteğinizle Paylaşmaya Karar Verdiğiniz Herhangi Bir Diğer Veri

Kendi insiyatifiniz ile paylaştığınız kişisel veriler, sosyal medya, online platformlar ya da diğer mecralar üzerinden bize ilettiğiniz geri bildirim, görüşler, talep ve şikayetler, değerlendirmeler

  • Otomatik Olarak Toplanan Elektronik Veri

denizorbay.com web sitesini ya da uygulamalarını ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda, haber bültenlerimize ulaştığınızda, diğer elektronik kanallardan bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, bize doğrudan ilettiğiniz bilgilere ek olarak bilgisayarınız, cep telefonunuz veya diğer erişim cihazınız tarafından bize gönderilen elektronik verileri de toplayabiliriz (örnek cihaz donanım modeli, IP adresi, işletim sistemi sürümü ve ayarları, dijital kanalımızı veya ürünümüzü kullanma saat ve süreniz, tıkladığınız linkler, verileri vb.)

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları, toplu fotoğraf ve video çekimi (katalog ya da web sitesinde yayınlanması) gibi özel nitelikli olan kişisel verilerimin, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarik işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, kazananların belirlenmesine, ödül töreni düzenlenmesi, raporlama, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet/mal süreçlerinin takip edilebilmesi, faaliyetlerin mevzuatta uygun yürütülmesi, sözleşme süreci amaçlarıyla her durumda  ilgili Kanunlar çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince ALFA tarafından işlenmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde yurt içinde ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflarla paylaşılmasına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Aydınlatma Metnini kapsamında herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, denizorbay.com tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kabul ediyorum          

Kabul etmiyorum        

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza: