Kurumsal Dersler

Kurumsal Programlar

Şirketlerin ve çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarlanmış kurumsal well-being programları.

Kurumların üretken ve tatmin edici iş ortamları oluşturmalarına yardımcı olmak için stres yönetimi teknikleri, yoga, meditasyon, nefes çalışmaları gibi basit araçlarla omurga sağlığı, beslenme ve uyku gibi konularda atölye ve seminerleri içeren kurumun ihtiyaç ve hedeflerine yönelik programlar tasarlıyor ve gerçekleştiriyorum.

 Sağlıklı yaşamı, iş- yaşam dengesini ve stres yönetimini öncelikli hale getirmelerine yardımcı olarak pozitif iletişim ve iş kültürünü destekliyorum.

Kurumsal Well-being Programı Nedir?

Şirketinizin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış kurumsal well-being programları: etkileşimli atölyeler, seminerler, uzun süreli atölye serileri, well-being günleri ve erişilebilir dijital içerikleri içerir. Sağlığı artırmak, ofis içerisindeki stresi yönetmek, yaratıcılık ve üretkenliği teşvik etmek ve pozitif bir etkileşim alanına sahip bir iş yeri kültürü oluşturmak için tasarlanır.

Süreç

1 - İhtiyaç ve Hedef Belirleme

İlk adım, mevcut iş ortamını analiz ediyor, çalışan geri bildirimlerini topluyor ve şirketinizin ihtiyaçlarını anlamak için bu içgörüleri kullanarak well-being programının hedeflerini ve çerçevesini belirliyoruz. 

2 - Program Geliştirme

Program içeriğinizi şekillendirmek için fiziksel ve zihinsel sağlık, stres yönetimi, iş-yaşam dengesi ve motivasyonel aktiviteler gibi ana bileşenleri belirliyoruz. Programı, çalışanların günlük rutinlerine ve iş akışlarına uyacak şekilde tasarlıyor ve katılımı teşvik etmek için iletişim stratejilerini belirliyoruz.

3 - Uygulama ve Değerlendirme

Well-being programınızı başlatıyor ve düzenli olarak etkinliğini değerlendiriyoruz. Çalışan katılımını izliyor, geri bildirim topluyor ve programın etkisini ölçümlüyoruz.

4 - Sürdürülebilirlik ve Gelişim

Bir well-being programı oluşturmak sadece başlangıç. Çalışan ihtiyaçları ve işyeri dinamikleri geliştikçe, programınızı buna göre güncelliyor ve uyum sağlıyoruz.